Poniedziałek

 730- 1330

 Wtorek

 730- 1330

 Środa

 730- 1330

 Czwartek

 730- 1330

 Piątek

730- 1330

 

 

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się  z Regulaminem korzystania z czytelni i z biblioteki.

Uwaga! W czasie przerw w bibliotece przebywają tylko uczniowie wypożyczający książki oraz korzystający z czytelni (dotyczy długich przerw). Uczniowie korzystający z czytelni zobowiązani są do wpisywania się do zeszytu odwiedzin w czytelni.