Do pobrania

 Umowa obowiązuje przez cały okres edukacji przedszkolnej ( oprócz sytuacji gdy coś się zmienia). Prosimy aby umowa była dostarczana w dwóch egzemplarzach.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW